Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2015

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

                               
 ΕΙΣΑΓΩΓΗ                  
 ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ  ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ:

1. ΟΔΗΓΟΣ "ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ" ΤΟΥ Π.Ι. 
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΥ ΖΗΝ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΊΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
3. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
"ΣΧΟΛΙΚΑ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ/ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ -ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ"