Τετάρτη, 8 Μαΐου 2013

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: Η ΔΙΗΜΕΡΗ (powerpoint)

          
            MAΪΟΣ 2013                        

         

Αφιερωμένο σε όλους όσους συμμετείχαν στην     
Πολιτιστική Ομάδα 2012-2013
      Επιμέλεια Ανάρτησης: Μπαράκου Κλαίρη