Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΥΧΗΣ

                 ΄΄ Πείραμα τύχης σε 5 ερωτήσεις σωστού λάθους΄΄


    Στο τμήμα Γι΄ του Αναξαγόρειου Γυμνασίου Νέας Λαμψάκου, ερωτήθηκαν οι μαθητές την ώρα των μαθηματικών με πρωτοβουλία του κύριου Ηλία Λάμπρου, σε 5 ερωτήσεις Σωστού Λάθους να απαντήσουν στην τύχη, χωρίς να βλέπουν τις ερωτήσεις. 
  Με βάση την θεωρία των πιθανοτήτων για να βρεθούν 5 σωστές απαντήσεις χρειάζονται 2 εις την 5 = 32 απαντήσεις. Επειδή οι μαθητές της τάξης είναι λιγότεροι από 32, μερικοί απάντησαν 2 φορές. Τα αποτελέσματα που παραδόθηκαν είναι τα παρακάτω :

ΣΣΛΣΛ, ΣΛΣΛΛ., ΣΛΛΛΣ, ΛΛΣΛΣ, ΣΛΛΣΛ, ΣΣΛΣΛ, ΛΣΣΛΛ,  ΣΛΛΣΣ, ΛΣΛΣΛ, ΣΛΣΣΛ
ΛΣΣΛΛ, ΛΣΣΣΣ, ΣΣΛΣΣ, ΣΛΛΣΛ, ΣΛΛΣΛ, ΛΣΣΣΛ, ΛΛΣΣΛ, ΣΣΛΣΛ, ΛΛΣΣΛ, ΣΛΛΣΣ, ΣΣΣΣΣΣΣΣΛΣ,, ΣΛΛΣΛ, ΛΣΣΣΛ, ΛΛΛΛΣ, ΣΛΣΛΣ, ΛΛΛΛΛ, ΣΣΛΛΣ, ΣΣΣΣΣ, ΣΛΛΛΣ, ΣΣΣΣΛ , 
ΛΛΛΛΛ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : Βρέθηκαν 4 μαθητές με όλες τις απαντήσεις σωστές , ενώ αναμενόταν ένας.
    ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ Γ1΄      
( ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΥΧΗΣ
κ. ΗΛΙΑ ΛΑΜΠΡΟΥ )